Vođenje:

 • financijsko knjigovodstvo

 • robno-materijalno knjigovodstvo

 • dugotrajna imovina

 • blagajna

Izvještaji

Financijska i porezna izvješća (statistički izvještaji, godišnji financijski izvještaji, prijave poreza na dohodak)

Obračun:

 • plaća i evidencija radnika

 • autorskih honorara i ugovora o djelu

 • poreza i doprinosa po godišnjem obračunu

 • članarina po godišnjem obračunu

 • PDV-A

 • amortizacije

Savjetovanje:

 • poslovno savjetovanje

 • porezno savjetovanje