Donošenjem Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. novine, br. 53/20 od 30.04.2020.), koji je stupio na snagu 1. svibnja 2020. nastojao se olakšati položaj fizičkih osoba kojima dio plaće, mirovine ili drugog stalnog novčanog primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale u posebnim okolnostima uzrokovanim pojavom bolesti COVID-19.

To zapravo znači da za vrijeme trajanja tih okolnosti poslodavac (tj. drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja):

– zastat će s provedbom ovrhe na plaći (tj. stalnom novčanom primanju) u slučajevima u kojima poslodavac provodi ovrhu na plaći
– neće plijeniti daljnje tražbine radnika (ovršenika)
– neće isplaćivati ovrhovoditelju novčane svote za koje je određena ovrha
– cijelu će plaću (tj. stalno novčano primanje) isplatiti radniku (tj. primatelju stalnog novčanog primanja) i to na radnikov redovan račun, koji je u međuvremenu, za vrijeme trajanja moratorija, deblokiran.

Zakonom o interventnim mjerama su propisane iznimke od ovog moratorija – više na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_53_1057.html?fbclid=IwAR21lCnlOmb85glgOVcR3ABcob87mazc2M_sIuOLkaPu0vIRD2VEVtlsvso

Ovaj moratorij s provedbom ovrhe na plaći će trajati do 1. kolovoza 2020. godine s mogućnošću da on se odlukom Vlade RH još produži.