Ide četvrti krug porezne reforme, otkrivamo Vam što donosi:

  • DEMOGRAFSKA MJERA ZA MLADE

Vlada predlaže da se za mlade do 25 godina obveza poreza na dohodak smanji za 100 posto, a za one od 26 do 30 godina za 50 posto. Temelj za tu mjeru je godina, a ne datum rođenja.

  • SMANJENJE PDV-A NA HRANU U UGOSTITELJSTVU

Stopa PDV-a za hranu ugostiteljima od 1. siječnja 2020. godine pada na 13 posto.

  • OPĆA STOPA PDV-A PADA NA 24 POSTO

Vlada ostaje pri već ranije utvrđenom smanjenju opće stope PDV-a s 25 na 24 posto.

  • MANJA STOPA poreza na dobit ZA PODUZETNIKE

Kod poreza na dobit prijedlog je da se stopa od 12 posto primjenjuje na poduzetnike čiji je godišnji prihod manji od 7,5 milijuna kuna, za razliku od dosadašnjih tri milijuna kuna.

  • IZBOR POREZNE OSNOVICE

Predlaže se pojednostavljenje u načinu izbora porezne osnovice tako da bi do prihoda od 7,5 milijuna kuna bilo moguće utvrditi PDV po naplaćenim naknadama, uz nužnu suglasnost Odbora za PDV. Što znači da firme, u slučaju prihoda do 7,5 milijuna kuna, ne bi plaćale PDV odmah po izdavanju faktura nego tek nakon što su se naplatile.

  • NOVI POREZ NA SLATKA PIĆA

Predlaže se i oporezivanje bezalkoholnih pića ovisno o udjelu šećera, te, kako je rečeno, novi zahvati u trošarine pri čemu se mogu očekivati promjene u cijenama duhana i alkoholnih pića – postizanje javnozdravstvenih ciljeva.

  • FISKALIZACIJA

Uvođenje QR koda od 1. siječnja 2022

  • POSEBAN POREZ NA MOTORNA VOZILA

Sprječavanje izbjegavanja plaćanja upravne pristojbe prijenosom između povezanih osoba.