Obavještavamo Vas da je u Nar. nov., br. 80/19 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak čije su odredbe stupile na snagu 1.9.2019.

Tako se od 1.9.2019.g povećavaju iznosi dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu, na 200,00 kn.

Osim toga, propisani su i novi neoporezivi primici, i to:

✅paušalne naknade za prehranu radnika – do 5.000,00 kn godišnje, mogu se isplatiti od 1.9. u cijelom neoporezivom iznosu, uz obvezu izvješćivanja na Obrascu JOPPD ;
✅troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje, korištenjem ugostiteljskih usluga ili kupnjom u trgovini, uz uvjet kontinuirane usluge za radnike tijekom radnih dana. Računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski (s poslovnog računa poslodavca ili poslovnom karticom poslodavca);
✅troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije – do iznosa stvarnog izdatka, s tim da računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski. Ako radnik sam sklopi ugovor o najmu tada se troškovi smještaja podmiruju na račun radnika.;
✅troškovi redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi, do stvarnog iznosa;
✅troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu ministarstva turizma, do 2.500,00 kn godišnje.

 

Porezna je objavila uputu za primjenu izmjena Pravilnika o porezu na dohodak koje se počinju primjenjivati 01.09.2019.g. te je možete pogledati na linku: https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669