Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.
 OVU MJERU MOGU KORISTITI
• Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda koje su prošle aktivnosti vezane uz samozapošljavanje u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje,
• Nezaposlene osobe koje odluče pokrenuti vlastiti posao udruživanjem,
• Poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za proširenje poslovanja).
 TRAJANJE MJERE
12 mjeseci
 FINANCIRANJE MJERE
Dodjeljuju se subvencije u iznosu:

I. Potpore za samozapošljavanje:

a)
• do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
• za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do 2 osobe) do 110.000,00 kn
• za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn
• za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn
b)
• do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:
– rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
– prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
– gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
– građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
– prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1) Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.
Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.
• do 85.000,00 kn ukoliko se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu

II. Potpore za proširenje poslovanja:

a) do 55.000,00 kn

b) do 70.000,00 kn za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:
– rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
– prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
– gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
– građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
– prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1) Napomena: Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ukoliko je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.
Informatička oprema i uredski namještaj ne ubrajaju se u osnovnu opremu. Iznimka su djelatnosti u domeni informacijsko – komunikacijskih tehnologija za koje je informatička oprema osnovna oprema za rad.

 KAO NEZAPOSLENA OSOBA, KAKO BISTE KORISTILI OVU MJERU TREBATE ISPUNITI SLJEDEĆE KRITERIJE
Potpore za samozapošljavanje:

• Izradili ste poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva.
• Prošli ste aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje u nadležnom regionalnom/područnom uredu.
• Izradili ste troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta.
• Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti (nabava opreme, zakup poslovnog prostora, obavezni doprinosi za prvih 11 mjeseci).

 KAKO BISTE KORISTILI POTPORE ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA TREBATE ISPUNITI SLJEDEĆE KRITERIJE
Potpore za proširenje poslovanja:

• Izradili ste poslovni plan za proširenje poslovanja.
• Dodjeljuje se poslovnom subjektu koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ukoliko planira proširenje poslovanja.
• Proširenje poslovanja može značiti otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti, razvijanje poslovanja u inozemstvu i sl.
• Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za nove zaposlenike obvezna stavka troškovnika. Korisnik potpore obvezan je prije isplate sredstava po ugovoru o dodjeli potpore dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s jednom ili dvije osobe iz evidencije nezaposlenih.
• Poslovni subjekti koji su registrirani za više djelatnosti dužni su dostaviti dokaz o vrsti djelatnosti koju su dosad pretežito obavljali (računi, izvodi, ugovori i sl.).
• Ukoliko podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost u postupku bodovanja.[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]